WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Informacje

 

Program wieloletni pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” został ustanowiony Uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3.11.2015 r.

 

Okres realizacji Programu – lata 2016-2023

 

Inwestor – Wykonawca Programu - Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Realizator Inwestycji - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

 

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 419.606 tys. zł, w tym:

 

 • Nakłady poniesione w latach 2009-2012 r.              35.825 tys. zł
  Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2009-2012 - projekt „Utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.
   
 • Nakłady poniesione w latach 2018-2020r.               40.551 tys. zł
  Środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i środki własne  -  na trzy 3 projekty :
  • Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej;
  • Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie;
  • Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK nr 1 w Lublinie;
    
 • Nakłady na lata 2016-2023                                     343.230 tys. zł,
  w tym:
  dotacja celowa                                                          278.998 tys. zł
  środki własne                                                              64.232 tys. zł

 

Celem Programu jest stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przez modernizację kompleksu budynków szpitala, a także zmianę lokalizacji jednostek zabiegowych i medycyny ratunkowej, utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego, Zakładu Radioterapii oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.

 

Szczegółowy zakres programu obejmuje:

Zadanie I – Zespół budynków przy ul. Radziwiłłowskiej 13

Zadanie II – Zespół obiektów i budynków przy ul. S. Staszica 11

Zadanie III – Zespół obiektów i budynków przy ul. S. Staszica 16

Zadanie IV – Budynek Kliniki Psychiatrii przy ul. Głuskiej 1